Vi har flyttet til store og nye lokaler i Slemmestad Handelspark.

Ny adresse er Eternitveien 4

3470 Slemmestad.


Åpningstider ukedager : 10:00-18:00

Åpningstider lørdager : 10:00-15:00


Telefon Guro : 92225343

Telefon Petter : 99691815

E-post: Post@pgmobler.no

Følg oss på sosiale medier